1921-22 - ГРАНИТ

В първите след военни години настъпва голямо оживление в спортния живот на старозагорска област.
Изграждат се много отбори по квартали и махали, като редица от тях имат съвсем кратко съществуване. 
През този период има една известна играна среща на "Гранит". Ако някой има повече информация, може 
да ми я предостави на адрес: info@rozovadolinakz.com

Изиграни срещи през този период:

Есента на 1922 – Гранит – Меркурий(Ст.з) – 4:2

1921-22 - ГРАНИТ